2441051319 Προάστιο Καρδίτσας, Καρδίτσα valantisle@yahoo.gr